Actueel

Vanaf maart wordt de Louis Huybrechtsstraat helemaal heringericht. De straat is een zuivere woonstraat, maar heeft op dit ogenblik een te breed profiel. Daardoor wordt er te snel gereden. Door een andere inrichting willen we het woonkarakter van de straat benadrukken en de snelheid doen dalen.  Het begin van de straat wordt ook zone 30.

Tegelijkertijd verminderen we onze...

Ondergesneeuwd in de misplaatste euforie over de beslissing inzake Oosterweel: tot 14 februari kon iedereen de "kennisgevingsnota" voor de MER van de R11bis inkijken... Oei oei oei, zoveel moeilijke woorden in 1 zin, we lichten even toe...

De R11 bis is deel van het "masterplan 2020" van de Vlaamse regering. Eén van de deeloplossingen (naast de 3e scheldekruising)...

Op 4 februari organiseert Groen Borsbeek opnieuw een nieuwjaarsactiviteit waarop iedereen welkom is. Een gespreksavond over de mobiliteit in onze buurt, met topsprekers! En een hapje en een drankje, natuurlijk...

 

Er is al veel gepalaverd over Antwerpse files en luchtvervuiling. Tientallen plannen en alternatieven, wie ziet door de bomen het bos nog ?...

De luchthaven van Deurne blijft sukkelen. In 2013 klokte ze af op circa 137.000 passagiers. Dat zijn er nog 3.000 minder dan het jaar voordien. En dat was al het slechtste cijfer in 30 jaar. Flauw lichtpuntje is dat er 1,5 procent meer mensen een lijnvlucht namen. "In deze omstandigheden haalt de luchthaven haar honderdste verjaardag in 2023 niet", reageert actiegroep Verlenging Nooit.

...

Het nieuwe jaar komt er aan. Tijd voor cadeautjes, vuurwerk, nieuwjaarsbrieven, feesten en…. het nieuwjaarszingen!

Er zijn heel wat Borsbeekse deuren waar kinderen op 31 december tussen 10u en 13u kunnen gaan aanbellen met een vrolijk versje. In ruil krijgen ze snoepjes of soms een centje.

Er zijn ook heel wat Borsbeekse handelaars die verrassingen klaar hebben...

Met het Borsbeekse college beslisten we om paaltjes te plaatsen op het einde van de Verlengde Schanslaan. We doen dat om verschillende redenen

  • autoverkeer naar de zoomweg wordt zo tegengehouden. De zoomweg wordt op die manier een weg die uitsluitend nog door de zwakke weggebruikers zal worden gebruikt,
  • zoals je ziet op de foto kan op deze manier een eerste deeltje van het...

De gemeente Borsbeek gaat de komende jaren ook inspanningen doen om de eigen CO2-uitstoot te verminderen.

In het voorjaar werd een “broeikasgasinventaris” opgemaakt. Dat is een exacte meting van de hoeveelheid broeikasgassen die het gemeentebestuur produceert. Op die manier kunnen we concreet bepalen welke acties het grootste effect hebben op zowel de broeikasgasuitstoot als de...

Voor de allereerste keer zal Borsbeek de Vlaamse subsidies aanvragen voor lokaal cultuurbeleid. Dat kan het culturele leven in het dorp een belangrijke impuls geven.

Alle zalen voor cultureel gebruik worden gebundeld in één gemeenschapscentrum. Bestaande initiatieven zoals de jaarmarkt of het parkfeest worden verdergezet. Nieuwe initiatieven zoals een...

Zopas hebben we in het college de plannen voor het 2e stukje speelbos op het Fort 3 goedgekeurd. Het speelbos bestaat vandaag al uit een aantal toffe speeltoestellen voor 7-12 jarigen bovenop het Fort. Daar komen nu nog 3 speeltoestellen bij

- een "voetje van de grond" touwenparcrous dat je van de achterkant van Academia naar boven brengt

- een combiglijbaan die je van bovenaan (...

In de tweede dichtstbevolkte gemeente van Vlaanderen zijn 54% van de woningen appartementen. Bovendien is wonen in Borsbeek duur. De komende jaren wordt dan ook geïnvesteerd in

  • de kwaliteit van het wonen in Borsbeek,
  • betaalbaar wonen,
  • de open ruimte.

Er komt een wooncodex die er moet voor zorgen dat de woningen, die er bijkomen in...

Pagina's