LED straatverlichting voor de Louis Huybrechtsstraat

Vanaf maart wordt de Louis Huybrechtsstraat helemaal heringericht. De straat is een zuivere woonstraat, maar heeft op dit ogenblik een te breed profiel. Daardoor wordt er te snel gereden. Door een andere inrichting willen we het woonkarakter van de straat benadrukken en de snelheid doen dalen.  Het begin van de straat wordt ook zone 30.

Tegelijkertijd verminderen we onze elektriciteitsfactuur én onze CO2 uitstoot. Op voorstel van Groen-schepen Peter Vindevogel wordt de straatverlichting  vervangen door milieuvriendelijkere LED-straatverlichting. De LEDvariant is niet alleen ongeveer 5.000 euro (!) goedkoper in installatie, we besparen ook jaarlijks minstens 1200 kwh! Goed voor het milieu én voor de gemeentekas.

 

De maatregel is een deel van een breder actieplan dat schepen voor milieu Vindevogel opmaakte op basis van een "broeikasgasinventaris". Binnen dat actieplan worden op die manier binnenkort ook middelen vrijgemaakt voor een nieuw en efficiënter verwarmingssysteem in het gemeentehuis.

Tags: